Historik

100% drifttid
Avbrott
CometChat Pro / Customer API
Inga händelser på 24 dagar!
Server Maintenance & Upgrades
3 berörda tjänster:
Avbrott
CometChat Pro / WebSocket API
Avbrott
CometChat Pro / WebSocket API
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
CometChat Pro / WebSocket API